Bulharská ambasáda [Slovenská republika]
English version | Napíšte nám
Dnes je: January 20, 2019
O krajine | Praktické informácie k ceste do Bulharska

Novinky | Všeobecné údaje | O krajine | Praktické informácie k ceste do Bulharska | Konzulárne informácie | Bilaterálne vzťahy |

Kultúrne podujatia | Mapa | Linky

Bilaterálne vzťahy

Bulharská republika nadviazala diplomatické vzťahy ešte s prvým nezávislým slovenským štátom v rokoch 1939-1945. V rokoch 1945-1992 sa bulharsko-slovenské bilaterálne vzťahy rozvíjali v rámci vzťahov medzi Bulharskou republikou a Československou republikou. Dňa 23.12.1992 Bulharsko uznáva nezávislosť Slovenskej republiky po rozpade ČSFR s platnosťou od 1.1.1993. Dňom 1.1.1993 boli zároveň nadviazané diplomatické vzťahy medzi krajinami na úrovni veľvyslanectva.

Vzájomná obchodná výmena medzi Bulharskom a Slovenskom v posledných rokoch zaznamenáva nárast a dosahuje nasledovné hodnoty: 115.9 mil. eur v roku 2005, 168.6 mil. eur v roku 2006, 248.8 mil. eur v roku 2007, a 313.9 mil. eur v roku 2008, 287.91 mil. eur v r. 2009, 312.92 mil. eur v r. 2010 a 391.93 mil. eur v r. 2011. V r. 2012 vzájomná obchodná výmena bola 455 mil. eur a v r. 2013 dosiahla 501,64 mil. eur, pričom bulharský export sa zvýšil o 31 % oproti r. 2012.

V roku 2005 prišlo do Bulharska 89 226 slovenských turistov, v roku 2006 bol ich počet 88 700. V roku 2007 bolo v Bulharsku 118 581 Slovákov a v roku 2008 ich bolo 133 338. V r. 2012 navštívilo Bulharsko 56 920 slovenských turistov a v r. 2013 - približne 85 000. Slovenskú republiku v roku 2005 navštívilo 3 567 Bulharov a v roku 2006 sa ich počet zvýšil na 6 500. V roku 2007 tento počet Bulharov bol 4728, a v roku 2008 bol 4440, v r. 2009 – 71 927, v r. 2010 – 60 351 a v r. 2011 – 59 555. V r. 2012 navštívilo Slovenskú republiku 4 879 bulharských turistov a v r. 2013 ich počet bol 6 389.

Dni bulharskej kultúry sa na Slovensku uskutočnili 13 - 18 novembra 2006 a v roku 2005 boli dni slovenskej kultúry v Sofii 18 - 22 septembra 2005, v r. 2009 navštívilo Slovensko 2189 bulharských turistov, v r. 2010 – 1389 a v r. 2011 – 1212.

Adresy a telefónne čísla veľvyslanectiev:

Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Bratislave
Kuzmányho 1
81106 Bratislava
Slovenska republika
Tel.: 00421 2 5441 5308
Fax: 00421 2 5441 2404
E-mail: bulharskoet@stonline.sk
www.bulgarianembassy.sk
www.mfa.bg

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa J.E. pani Yordanka Chobanova

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii
Sakazov 9, 1504 Sofia
Tel: 00359-2 / 942 9210
Fax: 00359-2 / 942 9235
E-mail: embassy@sofia.mfa.sk

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec J.E. pán Manuel Korček

Prehľad najdôležitejších dohôd a programov medzi krajinami

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci (1995)
 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií (1995)
 • Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Bulharskej republiky o spolupráci vo vojenskej oblasti (1995)
 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o bezvízových cestách občanov (1995)
 • Dohoda medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálneho zabezpečenia Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti práce, zamestnanosti a sociálnej politiky
 • Dohoda o spolupráci v cestovnom ruchu (1997)
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (1999)
 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o policajnej spolupráci (1999)
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o sociálnom zabezpečení (2001)
 • Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomuniácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a spojov Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti pôšt a telekomunikácií (2002)
 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave (2003)
 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci (2005)
 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach (2005)
 • Dohoda medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o vzájomnej ochrane a výmene utajovaných skutočností (2006)
 • Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky na roky 2003-2006
 • Plán spolupráce v oblasti zdravotníctva medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Bulharskej republiky na roky 2006-2008.
 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o readmisii osôb (2006)
 • Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti sociálnej starostlivosti (2008)
 • Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom mládeže a športu Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti športu (2013)
Copyright © 2006, Bulharská ambasáda. All rights reserved.