Bulharská ambasáda [Slovenská republika]
English version | Napíšte nám
Dnes je: January 20, 2019
O krajine | O krajine

Novinky | Všeobecné údaje | O krajine | Praktické informácie k ceste do Bulharska | Konzulárne informácie | Bilaterálne vzťahy |

Kultúrne podujatia | Mapa | Linky

O krajine:

O Bulharsku po slovensky je názov projektu, ktorý má za cieľ poskytnúť informácie o Bulharsku v slovenskom jazyku. Projekt bol zrealizovaný koncom roku 2007 za pomoci študentov a vyučujúcich z Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii a Bulharskej akadémie vied. Na stránke Veľvyslanectva Bulharskej republiky v Bratislave a vo Wikipédii sú publikované nasledovné základné informácie o Bulharsku:

1. Dejiny Bulharska
1.1. Historický prehľad z najstarších čias po súčasnosť
1.2. Súčasné Bulharsko (od 1980 do 2007)

2. Geografia Bulharska
2.1. Základné geografické údaje o Bulharsku


3. Bulharská kultúra a umenie
3.1. Výtvarné umenie
3.2. Hudobné umenie
3.3. Filmové a divadelné umenie
4. Bulharská literatúra
4.1. Cyrilo-metodská tradícia
4.2. Tarnovská literárna škola
4.3. Bulharská literatúra po Druhej svetovej vojne

5. Bulharský jazyk
5.1. Základné poznatky o bulharčine

6. Bulharistika na Slovensku
6.1. Štúdium bulharistiky na Univerz.Komenského v Bratislave

E-mail na zasielanie komentárov a návrhov: o_bulharsku_po_slovensky@abv.bg.

Projekt sa realizuje v rámci Komunikačnej stratégie Bulharskej republiky pre Európsku úniu

Copyright © 2006, Bulharská ambasáda. All rights reserved.