Bulharská ambasáda [Slovenská republika]
English version | Napíšte nám
Dnes je: January 20, 2019
O krajine | Praktické informácie k ceste do Bulharska

Novinky | Všeobecné údaje | O krajine | Praktické informácie k ceste do Bulharska | Konzulárne informácie | Bilaterálne vzťahy |

Kultúrne podujatia | Mapa | Linky

Mena

Leva (drobné mince sa nazývajú stotinky), Kurz: 1 € = 1. 95583 Leva (BGN).

Kreditné karty

Platobnými kartami je možné platiť prevažne vo veľkých hoteloch, požičovniach áut, čerpacích staniciach a väčšine reštauráciach a obchodoch.

Typ cestovného dokladu

Občania členských štátov Európskej únie, zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie môžu vstupovať, zdržiavať sa a tranzitne prechádzať cez územie Bulharskej republiky s platnými občianskymi preukazmi ALEBO s cestovnými pasmi, pričom ak plánujú zostať viac ako 90 dní, musia to oznámiť miestnej polícii, kde budú registrovaní.

Občan SR mladší ako päť rokov smie vstúpiť na územie BR bez vlastného cestovného pasu, ak cestuje s rodičom, v ktorého cestovnom doklade je zapísaný, a to aj vtedy, ak takýto cestovný doklad nie je opatrený fotografiou dieťaťa. Občan SR mladší ako päť rokov, zapísaný v pase niektorého z rodičov, musí opustiť krajinu s rodičom, v ktorého pase je zapísaný.

Cestovanie autom

Národný /slovenský/ vodičský preukaz je platný i na území Bulharskej republiky. Rýchlostné limity sú 50km/h v mestách a obciach, 90 km/h mimo obce a 140 km/h na diaľniciach a 120 km/h na rýchlostných cestách. Je potrebné mať zo sebou PZP tzv. Zelenú kartu. Za používanie cestných komunikácii Bulharskej republiky sa platí poplatok formou cestnej nálepky. Ceny nálepiek:

Kategória ťažkých nákladných automobilov a kamiónov s viac ako dvoma nápravami:

Euro 0,I,II:

 • cena ročnej známky je 1300 BGN 
 • mesačnej 130 BGN
 • týždennej 65 BGN
 • jednodňovej 20 BGN

Euro III,IV,V,EEV a vyššia:

 • cena ročnej známky je 1000 BGN 
 • mesačnej 100 BGN
 • týždennej 50 BGN
 • jednodňovej 20 BGN

Kategória dopravných prostriedkov k preprave cestujúcich s viac ako 8 miestami na sedenie (autobusy) a nákladných automobilov s dvoma nápravami:

Euro 0,I,II:

 • cena ročnej známky je 684 BGN 
 • mesačnej 68 BGN
 • týždennej 34 BGN
 • jednodňovej 20 BGN

Euro III,IV,V,EEV a vyššia:

 • cena ročnej známky je 526 BGN 
 • mesačnej 53 BGN
 • týždennej 26 BGN 
 • jednodňovej 20 BGN

kategória osobných automobilov a dopravných prostriedkov k preprave cestujúcich do 8 miest na sedenie:

 • cena ročnej známky je 67 BGN
 • mesačnej 25 BGN
 • týždennej 10 BGN

Nálepky je možné kúpiť na hraničných priechodoch, na poštách a na benzínových čerpadlách. Motorové vozidlá, ktoré sú registrované mimo colného územia Bulharskej republiky na meno zahraničných osôb, s ktorými zahraničné fyzické osoby dočasne vstupujú na colné územie Bulharskej republiky, môžu byť dané pod colný režim dočasného dovozu. Dočasný dovoz motorových vozidiel a prívesov, majúcich stálu zahraničnú cestnú policajnú registráciu a dovážajúcich sa za účelom osobného používania zahraničnými fyzickými osobami, prebývajúcimi dočasne v krajine nie viac ako 3 mesiace, alebo ktoré prechádzajú tranzitne cez krajinu, sa pripúšťa po urobení záznamu do cestovného dokladu. Autom môžete vtsúpiť a vystúpiť na územie Bulharska, pokiaľ je registrované na Vaše meno, alebo ak nie je registrované na Vaše meno, doporučujeme mať overenú plnú moc na používanie vozidla v bulharskom alebo anglickom jazyku.

Zdravotné poistenie

Všetci občania Slovenskej republiky ako občania Európskej únie, ktorí sú zdravotne poistení, majú právo na takú zdravotnú starostlivosť na akú majú právo zdravotne poistení bulharskí občania. Aby ste mohli využiť tieto práva, je potrebné aby ste mali európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý dokazuje, že cestujúci je zdravotne poistený v svojej krajine. Predsa len, ako pri väčšine ciest do zahraničia doporučujeme uzavrieť pred cestou cestovné poistenie (poistenie liečebných nákladov v zahraničí).

Elektroinštalácia

220V/50 Hz

Štátne sviatky

3. marec - Deň oslobodenia Bulharska (1878)

Dni pracovného pokoja

1. január - Nový rok
Veľká noc - dva dni (nedeľa a pondelok), určené v danom roku
1. máj - Sviatok práce a medzinárodnej robotníckej solidarity
6. máj - Deň sv. Juraja a Deň chrabrosti a Bulharskej armády
24. máj - Deň bulharskej osvety a kultúry a slovanskej písomnosti
6. september - Deň Zjednotenia Bulharska
22. september - Deň vyhlásenia nezávislosti Bulharska
1. november - Deň národných buditeľov - (nevyučovací deň pre všetky školy)
24. december - Štedrý večer, 25. a 26. december - Vianočné sviatky
Tiesňové volania

V Bulharskej republike funguje tiesňová linka EÚ 112.

Zároveň môžete volať aj na doleuvedené čísla:

 • Rýchla zdravotná pomoc - 150
 • Požiarna služba - 160
 • Polícia - 166
  • Polícia – dopravné nehody - 165
  • Cestná odťahová služba – 146
  • Horská záchranná služba – 963 2000
 • Cestná odťahová služba - 1281
Copyright © 2006, Bulharská ambasáda. All rights reserved.